Onderneming

Afschrijvingsregels wijzigen vanaf 1/1/2020

Strategica - Afschrijvingsregels wijzigen vanaf 1/1/2020

Vanaf 1 januari 2020 treedt de 3de fase van de hervorming in de vennootschapsbelasting in voege. Zo wijzigen ook de spelregels omtrent afschrijvingen vanaf 1 januari 2020. Wat staat er precies te gebeuren?

Beste ondernemer, bent u nog mee?

Strategica - Beste ondernemer bent nog mee

Eén maand voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de regering opnieuw een reeks maatregelen genomen met impact op u als ondernemer. Kunt u al lang niet meer volgen? Dan vindt u hieronder de belangrijkste regels en nieuwigheden op een rij. Met dank aan financieel adviseur Strategica.

Uw maatschap en het gewijzigde ondernemingsrecht: wat is de impact?

Strategica - Uw maatschap en het gewijzigde ondernemingsrecht: wat is de impact?

Al decennia lang wordt de burgerlijke maatschap beschouwd als een flexibel instrument voor successieplanning. Zo wordt een maatschap veelal gebruikt door ouders die een portefeuille, waardevolle kunstvoorwerpen, een onroerend patrimonium… willen overdragen naar de volgende generatie met behoud van controle. De wetgever geeft door recente wijziging een extra erkenning aan dit instrument.

Bedrijfsleider, niet ‘zomaar’ lenen van en aan uw vennootschap

Strategica - Rekening courant

Geld lenen van en aan de vennootschap is een courant gebruik voor menig ondernemer. Eén van de meest gestelde vragen hierbij is: Welke intrest reken ik (mezelf) aan? Wat de fiscus als toelaatbaar beschouwd, hangt bovendien af van het type lening. We zetten dit kort op een rijtje.

Lenen van de vennootschap

Nieuwe bezoldigingsvoorwaarde voor verlaagd vennootschapstarief

Strategica - Nieuwe bezoldigingsvoorwaarde voor verlaagd vennootschapstarief

De hervorming van de vennootschapsbelasting was één van de belangrijkste speerpunten van de regering. Eindelijk is het zover.

Vanaf aanslagjaar 2019 daalt het gewoon tarief in de vennootschapsbelasting van 33% tot 29%, om vanaf aanslagjaar 2021 verder te dalen tot 25%. Daarnaast geldt geen verlaagd opklimmend tarief meer. Dit wordt vervangen door een verlaagd tarief voor KMO’s van 20% op de eerste schijf van € 100 000. Ook de vereiste voorwaarden, verbonden aan het verlaagd tarief, ondergaan enkele wijzigingen.

Heeft u reeds een LEI code?

Strategica - Heeft u reeds een LEI code?

LEI betekent “Legal Entity Identifier”. Dit is een unieke alfanumerieke code bestaande uit 20 tekens. De code is een identificatie instrument voor vennootschappen die beleggen op financiële markten. Deze code dient om de transacties tussen de verschillende financiële partijen te traceren en de veiligheid te garanderen. Privé personen en vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid vallen niet onder deze regelgeving.

De regering werkt naarstig door tijdens de vakantieperiode

De regering werkt naarstig door tijdens de vakantieperiodeDe regering werkt naarstig door tijdens de vakantieperiode - Strategica

Werd het niet tijd om de fiscale druk voor KMO ’s en ondernemers te verlichten? Om de huidige vennootschapsbelasting te vereenvoudigen? Wensen we ons land niet wat aantrekkelijker te maken voor buitenlandse ondernemingen om zich hier te vestigen?

Bedrijfsleiders kunnen meer huur vragen aan hun vennootschap: nieuwe revalorisatiecoëfficiënt is gekend

Bedrijfsleiders kunnen meer huur vragen aan hun vennootschap: nieuwe revalorisatiecoëfficiënt is gekend

Hierop zijn, in tegenstelling tot beroepsinkomsten, geen sociale bijdragen verschuldigd en dient veelal lagere personenbelasting betaald te worden.

"Er is een hechte vertrouwensband ontstaan met onze adviseur, die steeds bereikbaar is voor onze vragen"
Van Nieuwenhove & Bracke - Gent

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Subscribe to RSS - Onderneming