Onroerend goed

Hoe vermijdt u een te lage waardering van onroerende goederen in de aangifte van nalatenschap?

Strategica - Hoe vermijdt u een te lage waardering van onroerende goederen in de aangifte van nalatenschap?

Bij een overlijden moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap indienen. In deze aangifte worden alle bezittingen van de overledene vermeld. Het is van belang hierin een correcte waardering van de goederen op te nemen. Nattevingerwerk wordt immers afgestraft!

Investeren in vastgoed en pensioen gaan hand in hand!

Strategica - Investeren in vastgoed en pensioen gaan hand in hand!

Of u nu een aanvullend pensioen opbouwt via een IPT, groepsverzekering, VAPZ, POZ of zelfs het klassieke pensioensparen, het principe blijft hetzelfde. U zet een som opzij voor uw pensioen, en in ruil krijgt u een mooi fiscaal voordeel. Een deel van uw centen blokkeren tot uw pensioenleeftijd is niet altijd wenselijk. Misschien wenst u deze spaarcapaciteit vroeger aan te wenden voor die noodzakelijke verbouwing, of de gedroomde investering in een buitenverblijf of een beleggingsvastgoed.

2019, een nieuw jaar dus nieuwe regels

Hogere prijzen voor bier en postzegels, een bijkomende test voor beginnende chauffeurs, een woningpas voor elke woning en de koffiepads worden voortaan verbannen uit de gft-container. Een eerste kleine greep van enkele opmerkelijke wijzigingen… Ook op financieel en fiscaal vlak wijzigt er heel wat. 

De aankoop van uw gezinswoning wordt goedkoper

Strategica - De aankoop van uw gezinswoning wordt goedkoper

Het Vlaamse parlement heeft op 18 mei haar fiat gegeven over het decreet dat de registratierechten grondig hervormt. Wie gewacht heeft met de aankoop van een eigen woning zal effectief minder belastingen betalen. Het nieuwe decreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 mei 2018 en wordt meteen van toepassing op alle verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 juni 2018.

Fiscus legt zich neer bij rechtspraak voordeel alle aard woning

Strategica - Fiscus legt zich neer bij rechtspraak voordeel alle aard woning

Recent publiceerde de FOD Financiën een circulaire over de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard (VAA) voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een onroerend goed of een gedeelte ervan aan werknemers of bedrijfsleiders.

Onroerende verhuur met BTW

Strategica - onroerende verhuur met btw

Eind maart heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de hervorming van de BTW regels voor onroerende verhuur wijzigt. Vanaf 1 oktober 2018 zal het mogelijk zijn om de verhuur van nieuwe gebouwen aan BTW te onderwerpen. Ook al is de wettekst nog niet definitief, we bespreken hier kort de voorgestelde wijziging.

"Advies met kennis van zaken heeft ons weloverwogen beslissingen doen nemen. Aanrader!"
Leliaert – Temse

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Subscribe to RSS - Onroerend goed