Vermogensplanning

Wat brengt 2020 voor u?

De Britten verlaten de Europese Unie, de rookmelder wordt verplicht in iedere woning, er worden meer lage emissiezones … Elektriciteit en aardgas worden goedkoper, terwijl pintjes, postzegels en een bezoek aan de huisarts weer duurder worden. Maar ook op fiscaal vlak wijzigt er heel wat. We geven een niet-limitatief overzicht van veranderingen in 2020 mee.

Generation skipping: haasje over met je erfenis

Strategica - Generation skipping

De gemiddelde levensverwachting blijft alsmaar stijgen, waardoor kinderen pas op latere leeftijd erven van hun ouders. Vaak hebben ze dat vermogen op dat moment niet meer zo nodig, maar kunnen hun kinderen het beter gebruiken. Via generation skipping laat men (bepaalde) goederen rechtstreeks toekomen aan de kleinkinderen, en slaat men een generatie (de kinderen) over. Op die manier wordt erfbelasting uitgespaard.

UBO-register: Verplichte registratie opnieuw uitgesteld

Strategica - UBO register

Het UBO-register, u heeft er waarschijnlijk al van gehoord. De databank waarin elke vennootschap (bvba, NV,…) en elke andere juridische entiteit (maatschap, stichting …) moet registreren wie hun uiteindelijke begunstigden zijn. Kort samengevat zijn dit de personen die minstens 25% van de stemrechten of van het eigendomsbelang aanhouden, of de personen die zeggenschap hebben via bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst.

Schenken of lenen aan je kinderen?

Strategica - Schenken of lenen aan je kinderen?

Uit een recente publicatie van het Nationaal Instituut voor Statistiek blijkt dat maar liefst 15 procent van de singles financiële steun nodig heeft van zijn ouders om een eigen woning te kunnen aankopen.  Misschien kan uw kind ook wel een duwtje in de rug gebruiken voor de aankoop van een grond of woning. Hoe kunt u op een verstandige manier je kinderen financieel steunen?

De Vlaamse Codex Fiscaliteit wijzigt de voorwaarden van gunstregimes van familiale ondernemingen

Stratetegica - De Vlaamse Codex Fiscaliteit wijzigt de voorwaarden van gunstregimes van familiale ondernemingen

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen komt er aan. Er wordt verwacht dat het grootste gedeelte van deze nieuwe wetgeving in werking zal treden vanaf 1 mei 2019. Via de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF), het zogenaamde decreet van 21/12/2018 houdende diverse fiscale bepalingen, bereidt de Vlaamse Regering zich voor op het nieuwe vennootschapsrecht. Het decreet wijzigt onder meer de gunstregimes voor familiale vennootschappen met betrekking tot de schenk- en erfbelasting.

 

Hoe regel ik mijn erfenis als ik geen kinderen heb?

Strategica - Hoe regel ik mijn erfenis als ik geen kinderen heb?

Indien u geen kinderen nalaat, dan stelt u zich de vraag: wat zal er met uw vermogen gebeuren indien u gisteren was overleden? Een terechte vraag, waar elk kinderloos koppel of persoon bij dient stil te staan. Misschien wenst u niet dat die ene broer of zus een deel van uw vermogen erft. Of wenst u in de eerste plaats uw partner te beschermen. Al zorgt u er zo voor dat u de eigen familietak onterft? We geven hieronder een overzicht van de wettelijke devolutie en geven enkele vermogensplanningstechnieken mee om hiervan af te wijken.

Aftrekbaarheid voor “privé onroerend goed” in uw vennootschap: De saga gaat voort…

Strategica - aftrekbaarheid onroerend goed in de vennootschap

Stel dat… u heeft een vennootschap met een appartement aan de kust. Geen onbekend verhaal, geen onbekend vraagstuk. Zijn de kosten die een vennootschap maakt voor een woning of appartement die ter beschikking wordt gesteld aan haar bedrijfsleider aftrekbaar?

Trouwen op maat: Ontdek het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Strategica - Trouwen op maat: Ontdek het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Op 1 september 2018 is naast het vernieuwde erfrecht ook een vernieuwd huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Ook deze hervorming beoogt meer duidelijkheid, solidariteit en rechtszekerheid. Wat moet u daarover precies weten? De belangrijkste wijzigingen worden hierna kort toegelicht.

Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Het UBO-register: Een nieuwe maatregel tegen witwassen en financiering van terrorisme

ubo register - strategica

Europa (en dus ook België) voert de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme op. De Belgische wetgever introduceerde reeds op 18 september 2017 een nieuwe witwaswetgeving, wat een eerste aanzet gaf voor het UBO-register. De implementatie ervan nam echter wat meer tijd in beslag, maar zal nu eind oktober in werking treden.

De onbeslagbaarheid van de gezinswoning

Strategica - onbeslagbaarheid gezinswoning

Als ondernemer is het verstandig om je te beschermen tegen beroepsrisico’s. Zo kan de hoofdverblijfplaats van een ondernemer , veelal de privéwoning beschermd worden tegen inbeslagname van bepaalde schuldeisers. De wet voorziet een regeling voor zelfstandigen om bij een notaris naar keuze een verklaring van onbeslagbaarheid af te leggen.

Pagina's

"Strategica zorgde voor oplossingen op maat van onze familiale situatie. Sterke organisatie in persoonlijk advies!"
Van Damme – Oostende

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Subscribe to RSS - Vermogensplanning