Schenken of lenen aan je kinderen?

Uit een recente publicatie van het Nationaal Instituut voor Statistiek blijkt dat maar liefst 15 procent van de singles financiële steun nodig heeft van zijn ouders om een eigen woning te kunnen aankopen.  Misschien kan uw kind ook wel een duwtje in de rug gebruiken voor de aankoop van een grond of woning. Hoe kunt u op een verstandige manier je kinderen financieel steunen?

Bankgift

De bankgift is de meest klassieke manier om geld over te dragen naar de volgende generatie. De bankgift is een onrechtstreekse schenking waarvoor we u aanraden de volgende documenten op te maken: een intentiebrief, de bewaring van de rekeninguittreksels met bankoverschrijving en tot slot de pacte adjoint getekend door de schenker en begiftigde. Deze stukken dienen volgens de geijkte procedure te worden opgemaakt, getekend en bewaard. Uw adviseur van Strategica begeleidt u bij de opmaak van deze stukken.

Om als ouder enige vorm van controle en eventueel inkomen te behouden over de geschonken geldsom raden wij u aan om te schenken met modaliteiten. De opmaak van de schenkingsvoorwaarden gebeurt op maat van uw doelstellingen en wensen. De mogelijkheden zijn legio; u kan bijvoorbeeld een vervreemdingsverbod inlassen, schenken met voorbehoud van vruchtgebruik, een beding van terugkeer invoegen, …

Een bankgift is een interessante schenkingsvorm omdat er geen schenk- of erfbelasting verschuldigd is als u nog 3 jaar blijft leven na de bankgift. Bij een schenking voor een notaris is in Vlaanderen steeds een schenkbelasting van 3% verschuldigd. De driejarige termijn speelt niet bij een notariële schenking.

Lenen aan je kinderen

U kan uw zoon of dochter ook helpen door een geldsom te ontlenen aan bijvoorbeeld 0% rente, een zogenaamde renteloze lening. Het is steeds aan te raden om een schriftelijk document op te maken dat geldt als leningsovereenkomst. Zo kunnen latere misverstanden worden vermeden tussen ouders (ontlener) en kind (lener) , broers en zussen (andere erfgenamen van de ontlener) en de fiscus. De terugbetalingsvoorwaarden, waarborgen en eventuele datum van terugbetaling worden best opgenomen in de onderhandse leningsovereenkomst. Er wordt in de relatie ouder-kind ook vaak geopteerd voor een lening voor onbepaalde duur. Uw kind kan dan zelf bepalen wanneer het geleende bedrag wordt afgelost. Opgelet als u uw kinderen wel een rente aanrekent, dan bent u als ontlener 30% roerende voorheffing verschuldigd op dit roerend inkomen.

Kwijtschelding schuld lening

U kunt het ontleende bedrag (op termijn) ook schenken aan uw kinderen. Door de schuld van een lening aan uw kind kwijt te schelden, wordt deze de lening omgezet in een onrechtstreekse schenking. De kwijtschelding van een lening gebeurt best per aangetekende brief. Indien u binnen de 3 jaar komt te overlijden dan is uw kind nog erfbelasting verschuldigd op dit kapitaal. Opgelet want deze termijn begint te lopen op de datum dat u per aangetekende brief het saldo van de lening heeft kwijtgescholden en niet op het ogenblik dat de lening werd afgesloten.

Conclusie

Of u nu een geldsom leent of schenkt aan uw kind(eren), in beide gevallen raden we aan de correcte documenten op te maken. Voor al uw vragen hieromtrent kunt u terecht bij uw adviseur van Strategica.

Strategica - Schenken of lenen aan je kinderen?
Strategica - Vermogensplanning icoon

Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt. Één van de absolute succesfactoren is de structuur van deze planning.

"Als ondernemers hebben we niet veel tijd voor onze privézaken. Strategica bewaart voor ons het overzicht en stelt doelgerichte oplossingen voor."
Verschelden - Ieper

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.